Arema Mekano AB startade år 1971 i Arlövs Industriby, centralt beläget mellan
Malmö-Lund, mitt i den expansiva Öresundsregionen.

Här finns vi fortfarande och med en modern maskinpark och erfaren personal

anser vi oss vara en pålitlig och kvalificerad leverantör åt såväl stora som små företag.