SVARVNING
 

Svarvning utföres i såväl CNC-styrda som manuella enligt nedan:


1 st   MORI-SEIKI ( NL2500Y/700)

            Max. svarvdiam. med standardverktyg :         356 mm

            Max. svarvdiam. över tvärslid:                          755 mm

            Max. svarvlängd:                                                   705 mm

            Spindelgenomgång                                                80 mm

 1 st   MASTURN 32 CNC

          Max. svarvdiam. över bädd:                             320 mm

            Max. svarvdiam. över tvärslid:                         150 mm

            Max. svarvlängd                                                  800 mm

            Spindelgenomgång:                                              50 mm

 3 st  manuella svarvar:

          Den största med:

            Max. svarvdiam. över bädd:                               510 mm

            Max. svarvdiam. över tvärslid:                          320 mm

            Max. svarvlängd:                                                2000 mm

            Spindelgenomgång:                                                77 mm