SVARVNING

Svarvning utföres i såväl CNC-styrda som manuella enligt nedan:

1 st MORI-SEIKI ( NL2500Y/700)

Max. svarvdiam. med standardverktyg :

Max. svarvdiam. över tvärslid:

Max. svarvlängd:

Spindelgenomgång:

1 st MASTURN 32 CNC

Max. svarvdiam. över bädd:

Max. svarvdiam. över tvärslid:

Max. svarvlängd:

Spindelgenomgång:

3st manuella svarvar (störst nedan)

Max. svarvdiam. över bädd:

Max. svarvdiam. över tvärslid:

Max. svarvlängd:

Spindelgenomgång:

356 mm

755 mm

705 mm

80 mm

320 mm

150 mm

800 mm

50 mm

510 mm

320 mm

2000 mm

77 mm