GDPR & Personuppgiftspolicy

Enligt den nya dataskyddslagen, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018 så agerar Arema Mekano AB i enlighet med gällande lagkrav för data- och personuppgiftsskydd.

För att vi ska kunna utföra och kommunicera kring våra åtagande så registrerar och lagrar vi personuppgifter i våra kund-och leverantörsregister.

Personuppgifter vi behandlar är företagsnamn, organisationsnummer, adress, telefonnummer, kontaktpersoner samt e-postadresser.

Vi lagrar uppgifterna minst så länge som bokföringslagen säger. Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part.

Ni har rätt att kontrollera och korrigera de uppgifter vi har lagrat om Er. Vi ber er i så fall kontakta oss på info@arema-mekano.se

Personuppgiftsanvarig:
Arema -Mekano AB